Čerpadla

Studnaspring.cz

Čerpadla

Co musíme vědět, než jdeme kupovat čerpadlo?
Odkud chceme vodu čerpat.

vrtaná studna, kopaná studna, jiný zdroj – např. dešťová nádrž, řeka jak hluboko je voda a jak je zdroj vody vzdálen od umístění vodárny. povrchová čerpadla čerpat vodu pouze z hloubky maximálně 8 m. Přesáhne-li celková sací výška čerpadla hodnotu 8 m, je nutné použít čerpadlo ponorné. Ponorné čerpadlo lze použít téměř vždy. Je sice cenově dražší, ale má určité výhody (např. nezabírá místo v domě, není hlučné – je tlumené vodou a studnou), ale i nevýhody (pracné spouštění a vytahování ze studny).

Jak často chceme čerpat.

Je důležité, zda bude vodárna sloužit k občasnému použití, např. na zahrádce, nebo trvale v rodinném domku. Pro občasné použití se doporučují vodárny s plastikovými čerpadly, pro stálé použití se doporučují vodárny s nerezovými čerpadly. Součástí vodárny je tlaková nádoba, která zabraňuje častému spínání čerpadla Výkon vodárny je vždy dán výkonem čerpadla. Velikost tlakové nádoby ovlivňuje četnost spínání čerpadla a vydatnost zdroje vody.

Jaké množství chceme čerpat.

důležitý ukazatel pro koupi čerpadla je množství vody (průtok), které chceme čerpat - značené písmenem Q. Jednotky můžou být l/s, l/min., m³/hod. Pro stanovení množství vody použijeme dvě kritéria - počet osob a spektrum využití vody (bazén, myčka na nádobí, zavlažování zahrad).

Rady a tipy na závěr.

V případě, že vydatnost studny nebo vrtu je menší než výkon čerpadla, je nutná instalace hlídače hladiny. Ten ochrání čerpadlo před případných chodem na sucho Pozor na uváděné parametry čerpadel. Často jsou uváděny pouze okrajové údaje určující maximální hodnoty množství čerpané vody a výtlaku (Qmax a Hmax) - těchto hodnot tedy není nikdy dosaženo současně!

Ostatní služby a produkty

PumpyVíce..
Vodárny Více..
Čištění studní Více..
Čerpadla Více..